zijkant.png
HomeOfferteWagenparkVacaturesRijbewijs CEContact
AELITA new.png
VOORWAARDEN:
lijn.PNG
Alle rechten voorbehouden 2009 - 2020
zijkant.png
Algemene Vervoersvoorwaarden. Als u uw goederen met Aelita Express B.V. vervoert dan gelden de AVC, AVK en/of CMR voorwaarden. Wij adviseren u deze voorwaarden te lezen. Het is belangrijk dat u kennisneemt van uw en onze aansprakelijkheden en van de eventuele beperkingen en/of uitzonderingen. CMR geldt bij internationaal vervoer over de weg en AVC condities kunnen daar eventueel aanvullend aan zijn. Wanneer u een order plaatst gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. DOWNLOAD: AVC AVK CMR Lid 00 Partijen Zij die opdracht verlenen tot het verzenden van goederen, hierna te noemen opdrachtgever. Lid 01 Opdrachten. Alle opdrachten worden door Aelita Express B.V. met de grootste zorg uitgevoerd. De opdrachtgever dient er echter wel rekening mee te houden dat het uitvoeren van de opdracht kan worden vertraagd en wel door filevorming, wegomleidingen, storingen aan het voertuig, weersomstandigheden en andere mogelijke onvoorziene omstandigheden. Lid 02 Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat men op het aflever c.q ophaaladres iemand aanwezig is om de goederen te kunnen laden of te lossen. Ook na sluitingstijd. Lid 03 Indien op het laad of losadres niemand meer aanwezig is, wordt de opdracht afgebroken. Opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor de volledige kosten van de opdracht.. Lid 04 Inhoud van de zending De inhoud van de zending, zo die werd aangeboden bij Aelita Express B.V., dient bekend te zijn bij de chauffeur van Aelita Express B.V. en te zijn vermeld op de opdrachtbon / vrachtbrief. Lid 05 Schade aan de te vervoeren goederen Alle goederen die de opdrachtgever aan Aelita Express B.V. aanbiedt voor vervoer zijn onder de volgende voorwaarden. C.M.R stukgoederenvervoer / A.V.V.K condities A.V.C condities / A.V.V.K condities verzekerd . De opdrachtgever zelf kan zijn goederen extra laten verzekeren tegen schade van welke aard dan ook tijdens transport door Aelita Express B.V. Verzekeren kan via Aelita Express B.V. maar dan tegen meerprijs en in overleg. Lid 06 Douane Opdrachten met betrekking tot het buitenland dienen altijd te zijn voorzien, indien van toepassing van geldige en volledig ingevulde en ondertekende douane formulieren c.q documenten. Lid 07 Routebepaling De te rijden route voor het uitvoeren van de opdracht wordt bepaald door de chauffeur van Aelita Express B.V. Lid 08 Betalingen Betalingen binnen 14 / 30 dagen na facturatiedatum . Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen die de opdrachtgever heeft ten aanzien van Aelita Express B.V., komen alle kosten, inclusief incassokosten en de wettelijke rente voor rekening van de opdrachtgever.
fb.png in.png twitter.png