zijkant.png
HomeOfferteWagenparkVacaturesRijbewijs CEContact
AELITA new.png
lijn.PNG
Alle rechten voorbehouden 2009 - 2022
zijkant.png
Algemene Vervoersvoorwaarden.

Als u uw goederen met Aelita Express B.V. vervoert dan gelden de AVC, AVK en/of CMR voorwaarden. Wij adviseren u deze voorwaarden te lezen. Het is belangrijk dat u kennisneemt van uw en onze aansprakelijkheden en van de eventuele beperkingen en/of uitzonderingen. CMR geldt bij internationaal vervoer over de weg en AVC condities kunnen daar eventueel aanvullend aan zijn. Wanneer u een order plaatst gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

   DOWNLOAD: AVC   AVK   CMR

Lid 00 Partijen
Zij die opdracht verlenen tot het verzenden van goederen, hierna te noemen opdrachtgever.

Lid 01 Opdrachten.
Alle opdrachten worden door Aelita Express B.V. met de grootste zorg uitgevoerd.
De opdrachtgever dient er echter wel rekening mee te houden dat het uitvoeren van de
opdracht kan worden vertraagd en wel door filevorming, wegomleidingen, storingen aan
het voertuig, weersomstandigheden en andere mogelijke onvoorziene omstandigheden.

Lid 02
Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat men op het aflever c.q ophaaladres
iemand aanwezig is om de goederen te kunnen laden of te lossen. Ook na sluitingstijd.

Lid 03
Indien op het laad of losadres niemand meer aanwezig is, wordt de opdracht afgebroken.
Opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor de volledige kosten van de opdracht..


Lid 04 Inhoud van de zending
De inhoud van de zending, zo die werd aangeboden bij Aelita Express B.V., dient
bekend te zijn bij de chauffeur van Aelita Express B.V. en te zijn vermeld op de opdrachtbon / vrachtbrief.


Lid 05 Schade aan de te vervoeren goederen
Alle goederen die de opdrachtgever aan Aelita Express B.V. aanbiedt voor vervoer
zijn onder de volgende voorwaarden.

C.M.R stukgoederenvervoer / A.V.V.K condities

A.V.C condities / A.V.V.K condities verzekerd . De opdrachtgever zelf kan zijn goederen
extra laten verzekeren tegen schade van welke aard dan ook tijdens transport door Aelita Express B.V.

Verzekeren kan via Aelita Express B.V. maar dan tegen meerprijs en in overleg.

Lid 06 Douane
Opdrachten met betrekking tot het buitenland dienen altijd te zijn voorzien, indien van
toepassing van geldige en volledig ingevulde en ondertekende douane formulieren c.q documenten.


Lid 07 Routebepaling
De te rijden route voor het uitvoeren van de opdracht wordt bepaald door de chauffeur van Aelita Express B.V.


Lid 08 Betalingen
Betalingen binnen 14 / 30 dagen na facturatiedatum .

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen die de opdrachtgever heeft ten aanzien van Aelita Express B.V.,
komen alle kosten, inclusief incassokosten en de wettelijke rente voor rekening van de opdrachtgever.
fb.png in.png twitter.png
VOORWAARDEN: